Aktualności
GOPS Kozy
{Play}Bon turystyczny będzie przysługiwał na każde dziecko do 18. roku życia (również to przebywające w pieczy zastępczej oraz dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł). Dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu w wysokości 500 zł będzie przysługiwało dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ich przypadku do wykorzystania będzie kwota 1000 zł.

Jak otrzymać bon?

Przedmiotowy bon będzie trzeba aktywować w systemie PUE ZUS.
Oznacza to, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Bon turystyczny zostanie przekazany SMS-em lub e-mailem w formie numeru, pełniącego rolę „portmonetki”.

Kiedy będą możliwe pierwsze płatności?
Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że system informatyczny ZUS będzie gotowy do wypłaty pierwszych świadczeń na koniec lipca.

Do kiedy będzie ważny?
Bon turystyczny w formie elektronicznej będzie ważny do końca marca 2022 r.

Gdzie będzie można z niego skorzystać?
Jak podaje resort, „będzie można z niego skorzystać m.in. opłacając pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym”.

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego