Aktualności
GOPS Kozy
{Play}Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że do 15 września 2021r.można ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.
Wnioski można odebrać w siedzibie GOPS w Kozach, ul. Szkolna 1, pokoje nr 1, 5 lub na stronie internetowej www.gops.kozy.pl
Informacje o warunkach otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zostały umieszczone na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „stypendia szkolne”.
Wypełnione, kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane do dnia 15 września 2021r,
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach przy ul. Szkolnej 1, pokoje nr 1, 5
w godz. poniedziałek, wtorek, środa, piątek 07.00 – 10.00,
czwartek 07.00 – 10.00 oraz 15.00 – 17.00.