Aktualności
GOPS Kozy

{Play}Powiat bielski informuje, że od dnia 5 września 2022r. rozpoczyna rekrutację obywateli Ukrainy
zamieszkałych na terenie terenu powiatu bielskiego - do projektu
pn.: „Poznajmy się – program integracyjny powiatu bielskiego.”


Przewiduje on wsparcie 300 obywateli Ukrainy, dla których zaplanowano szeroki wachlarz wsparcia
w postaci:

  • zajęć z języka polskiego skierowanych do dorosłych,
  • zajęć z zakresu orientacji społeczno-kulturalnej,
  • zajęć artystycznych, ruchowych i zmniejszających stres adresowanych do dzieci i młodzieży,
  • wsparcia prawnika i psychologa, a także opieki tłumacza.

Wsparcie w ramach projektu będzie można uzyskać w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.

Zajęcia rozpoczną się jeszcze we wrześniu 2022r. i będą realizowane do 15 grudnia 2023r.
w następujących lokalizacjach:

  1. Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce, ul. Wielka Puszcza 91, 43-353 Porąbka.
  2. Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk im. Polskich Olimpijczyków; ul.

     Grunwaldzka 220, 43-374 Buczkowice lub Szkolne Schronisko Młodzieżowe Hondrasik, ul. Sportowa 2, 43-374 Szczyrk,

  1. Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej, ul. Klimczoka 105, 43-360 Bystra.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Uczestnicy zobowiązani są jedynie do poniesienia ewentualnych kosztów związanych z dojazdem do wybranego miejsca realizacji projektu.

Każdy, kto chce skorzystać z oferowanego przez projekt wsparcia musi złożyć wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIA.
Można go odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowe w Bielsku- Białej- Biuro Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania Starostwa, ul. Piastowska 40, Bielsko-Biała
lub pobrać ze strony internetowej:  www.powiat.bielsko.pl/strona-514-ukraina_informacje.html (zakładka: „Ukraina Informacje”).

Punkty, gdzie można składać wypełnione i podpisane FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE wymienione
są w pkt. 2 ppkt. 5 Regulaminu.

Warunki uczestnictwa oraz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, udziału w projekcie oraz realizacji zajęć zawiera Regulamin uczestnictwa w projekcie.

O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń!!!