Aktualności
GOPS Kozy

{Play}Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, iż Gmina Kozy do dnia dzisiejszego nie otrzymała od Wojewody Śląskiego
środków finansowych na realizację wypłat dodatku węglowego.

Wypłaty świadczenia będą realizowane po otrzymaniu dotacji.

Informujemy, iż trwają prace legislacyjne nad zmianą przepisów, których założeniem jest również wydłużenie terminu wypłaty dodatku
do 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Osoby, które złożyły wnioski o przyznanie dodatku węglowego otrzymają informację o jego przyznaniu
na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.