Aktualności
GOPS Kozy
{Play}

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach, informuje o rozpoczęciu naboru do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 - pobyt dzienny oraz pobyt całodobowy finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi opieki wytchnieniowej dla osób niepełnosprawnych świadczone będą w ramach:

  • pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
  • pobytu całodobowego w placówce  wskazanej przez uczestnika Programu, która otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

 Adresaci Programu

Program adresowany jest do mieszkanek i mieszkańców Gminy Kozy będących członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą.

Osoby zainteresowane  usługami w formie opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny lub pobyt całodobowy proszone są o wypełnienie:

  1. Karta zgłoszenia do Programu;
  2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności;
  3. Podpisana Klauzula informacyjna.

 

Dokumenty przyjmowane będą do 20.01.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy – biuro nr 8.

Kartę zgłoszenia można również wrzucić do skrzynki znajdującej się na parterze budynku, wysłać za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Po 20 stycznia 2023 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem rezygnacji już zakwalifikowanych osób oraz dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach pod nr tel.  33 817 58 27, 512 943 352,  e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga: w przypadku większej liczby zgłoszeń niż limit miejsc Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wymogu dostarczenia Karty oceny stanu dziecka / osoby niepełnosprawnej oraz bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu zgodnie z wytycznymi Programu


Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Załącznik - edycja 2023