Aktualności
GOPS Kozy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach rozpoczyna rekrutację do projektu unijnego "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2 ".

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, iż od stycznia 2019 roku  Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać rodzice, którzy kiedykolwiek wychowywali i mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości;

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019.

W dniu 25 lipca 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło narzędzie służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3, do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych.