Aktualności
GOPS Kozy

Koronawirus. Apel do mieszkańców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach, informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje o rozpoczęciu naboru osób do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Zmienia się sposób wybierania numerów telefonów służb podległych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych,starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, o możliwości skorzystania z konsultacji terapeuty uzależnień