Aktualności
GOPS Kozy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach, informuje o rozpoczęciu dodatkowego naboru 1 osoby do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Bon turystyczny będzie przysługiwał na każde dziecko do 18. roku życia (również to przebywające w pieczy zastępczej oraz dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł). Dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu w wysokości 500 zł będzie przysługiwało dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ich przypadku do wykorzystania będzie kwota 1000 zł.

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

Osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze od 2019 roku nie składają wniosków o ponowne ustalenie prawa do tego świadczenia w 2020 roku, ponieważ zostało ono przyznane do 31.05.2021 r.

Informujemy, iż od lipca 2020 można składać wnioski o świadczenia z Programu „Dobry Start”  (tzw. 300+) 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 21 czerwca br. w świetle obowiązujących przepisów,