Aktualności
GOPS Kozy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, iż posiada...

Uprzejmie informujemy, że pd dnia 04.05.2020r. w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach dyżur telefoniczny

Zmiana terminu wypłaty świadczeń z kasy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
– uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej

Wychodząc naprzeciw osobom doznającym przemocy domowej, Rzecznik Praw Obywatelskich

Uprzejmie informujemy,